ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ตัวแทนจำหน่าย ผลิตหมอเส็ง  คลองสามวา


ประวัติความเป็นมา และความมั่นคงของ หมอเส็ง (ไทยแลนด์)

     ด้วยภูมิปัญญาและความสามารถทางการแพทย์แผนโบราณที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน นับร้ยอๆ ปี ได้ถูกนำมาผสมผสานกับวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และได้เผยแพร่ประโยชน์เอนกอนันต์นี้สู่สาธารณชน โดยผ่านการตลาดระบบเครือข่ายที่ทันสมัย และถูกต้องตามกฎหมายอันเป็นรากฐานสำคัญนำไปสู่ความมั่นคง  และมั่งคั่งของชีวิตผู้คนมากมาย

     ด้วยเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้นนี้ จึงเป็นจุดกำเนิดก่อเกิดเป็นบริษัท ฉัตรสุริยะ (2002) จำกัด ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ยาสมุนไพรไทย ตราหมอเส็ง ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ 2545  และเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่  15  สิงหาคม พ.ศ. 2545  ณ สำนักงานเลขที่ 703  ถนนงามวงศ์สว่าง แขวงบางชื่อ กรุงเทพฯ  จากนั้นภายในระยะเวลา 1 ปี ด้วยความเจริญเติบโตก้าวหน้าทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว  ในวันที่  7  กันยายน พ.ศ.  2546  จึงลงทุนสร้างโรงงานขนาดใหญ๋ได้มาตรฐานสากล ณ อำเภอ หนองแค จังหวัดสระบุรี  เพิ่มศักยภาพทางด้านการผลิตยาสมุนไพรตราหมอเส็ง สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง และทันท่วงที ต่อมาอีกเพียง 1 ปี บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบโครงสร้างการดำเนินงานภายในใหม่ทั้งหมด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อใหม่ให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเป็น บริษัท แสงสุริยะฉัตร (2002) จำกัด และในวันที่  27  พฤกษภาคม  พ.ศ. 2551 ได้ย้ายสำนักงานมาที่อาคารหมอเส็ง สำนักงานใหญ่ อยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต บนพื้นที่กว่า 15 ไร่ ลงทุนมากว่านพันล้านบาท เป็นอาณาจักรแห่งใหม่ ใหญ่กว่าเดิม

     และด้วยความเจริญเติบโตของธุรกิจที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว สมุนไพร ตราหมอเส็ง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเปนที่ยอมรับ พร้อมขายในทั่วภูมิภาคของประเทศและรองรับกลุ่มประเทศอาเซียน ตลอดจนหลายประเทศทั่วโลก จึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัท หมอเส็ง (ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อวันที่  17  เมษายน  พ.ศ.  2558

     ณ บัดนี้ บริษัท หมอเส็ง  (ไทยแลนด์) จำกัด  จังมีความพร้อมที่จะมอบสุขภาพที่ดีให้กับผู้คนทั่วโลก และมอบโอกาสทางธรุกิจที่เหนือระดับ ให้กับบุคคลทั่วไป อย่างเท่าเทียมกันทุกคน....

Visitors: 91,127